Westfriese woningcorporaties roepen op tot versnelling woningbouw

Samen met de andere Westfriese woningcorporaties doet Intermaris een dringende oproep aan de zeven Westfriese gemeenten en provincie Noord-Holland om meer vaart te zetten achter het bouwen van nieuwe woningen in de regio. In het huidige tempo worden de doelstellingen voor 2030 niet gehaald. En staat een groeiende groep Westfriese woningzoekenden met lege handen.

Tijd voor tempo
Voor alle partijen is duidelijk dat de enorme opgaven rond wonen, werken en bereikbaarheid voor ieder afzonderlijk te groot zijn. Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris: “Alleen samen kunnen we de inspanning leveren die nodig is om uiterlijk 2030 16.000 woningen op te leveren en te investeren in de bijbehorende infrastructuur.”

Keuzes maken
Om de snelheid te kunnen maken, is leiderschap nodig. “We moeten een heldere keuze maken voor een beperkt aantal projecten van grote omvang en impact. En niet allemaal aan het stuur willen zitten, maar ons vertrouwen geven aan een compacte groep waarin overheid en markt de krachten bundelen en beslissingen kunnen en durven nemen.”

Samen bouwen
De Westfriese corporaties doen in de brief meteen een aantal concrete voorstellen voor grote locaties die wat hen betreft in aanmerking komen voor snelle woningbouw. “Een aantal belangrijke regionale ontwikkelaars hebben hun steun al betuigd. Het is aan de gemeenten om keuzes te maken en prioriteit te geven. Zodat we aan de slag kunnen voor de Westfriese woningzoekenden.”