Vanaf 2023 geen huurverhoging na isolatiemaatregelen

Per 1 januari 2023 vragen woningcorporaties in Nederland geen huurverhoging meer na het uitvoeren van isolatiemaatregelen. Dat hebben woningcorporaties, gemeenten, huurders en het Rijk met elkaar afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting. Daarmee wordt het verduurzamen van de woning voor huurders aantrekkelijker. Intermaris volgt deze afspraken.

Isolatiemaatregelen voortaan gratis
Het gaat hierbij om het verduurzamen van wooncomplexen op initiatief van Intermaris. Denk aan het isoleren van muren en daken en het aanbrengen van HR++glas. Huurders van verduurzaamde woningen die vóór 1 januari 2023 worden opgeleverd betalen de huurverhoging zoals is afgesproken in het sociaal plan. Huurders van woningen die daarna klaar zijn krijgen voortaan geen huurverhoging.

“We werken aan een duurzame woningvoorraad”
Cees Tip, directeur Intermaris, kan zich voorstellen dat huurders die niet in aanmerking komen voor de nieuwe afspraak dat jammer vinden. En dat begrijpt hij. “Maar de afspraak geldt pas vanaf 1 januari 2023, omdat op die datum de Nationale Prestatieafspraken ingaan. En natuurlijk hebben huurders met een eerder verduurzaamde woning ook voordeel. Door de verduurzaming hebben zij veel meer wooncomfort en gaat het energieverbruik flink omlaag. Daarmee is de woning klaar voor de toekomst. En daar doen we het voor!”

Zonnepanelen vallen niet onder isolatiemaatregelen
Daarvoor blijft Intermaris een maandelijkse bijdrage vragen. Ook isolatiemaatregelen die een individuele huurder zelf neemt vallen niet onder de Nationale Prestatieafspraken.