Inkoop- en aanbestedingsbeleid

In het inkoopbeleid van Intermaris staat hoe we inkopen. Het beleid is van toepassing op alle inkopen van Intermaris. En ook op alle contractuele relaties die wij aangaan met andere partijen om onze doelen te behalen. Deze doelen hebben we vertaald in inkoopdoelstellingen. Wij willen samenwerken met de leveranciers die ons kunnen helpen met het behalen van deze doelstellingen.

Van onszelf stellen we dat we een professioneel, integer en betrouwbare opdrachtgever zijn.

 • Duurzaam
  Betaalbaar duurzaam wonen: we gebruiken duurzame materialen, bouwen circulair en kiezen voor klimaatbestendige oplossingen. We dagen onszelf en onze leveranciers uit op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.
 • Maatschappelijk betrokken
  We werken graag samen met lokale bedrijven die werkgelegenheid bieden, opleiding- en stageplaatsen beschikbaar stellen en/of mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij hebben deze bedrijven ervaring of willen ervaring opdoen met participatie van huurders. De bedrijven willen/kunnen bijdragen aan de sfeer en leefbaarheid in de wijk.
 • Samenwerking
  Om onze doelen te bereiken zijn we (grotendeels) afhankelijk van onze leveranciers. Alleen met een goede samenwerking kunnen we goede prestaties neerzetten en samen verbeteren. We moeten een goede opdrachtgever zijn die goede bedrijven aan zich weet te binden in samenwerking.
 • Proces
  Het efficiënt en effectief inrichten van processen zorgt voor snelheid, continuïteit en geeft inzicht. We staan open voor innovaties t.b.v. procesverbetering. We kiezen voor snelheid daar waar het kan om de woningnood te verminderen.
 • Kwaliteit
  We streven naar een hoge klanttevredenheid en lage storingsgraad. Kwaliteit moet minimaal zijn zoals afgesproken. Specificaties die we opstellen passen bij de doelstellingen van de organisatie. (betaalbaar)
 • Kosten
  Elke euro wordt goed besteed. We betalen marktconforme prijzen en richten ons op de Total Cost of Ownership (TCO).

  Vanaf een drempelbedrag van €100.000 (contractwaarde/categoriewaarde) besteden we meervoudig onderhands aan. Onze aanbestedingen verlopen via het online aanbestedingsplatform van Mercell (voormalig Negometrix). Onze algemene inkoopvoorwaarden zijn altijd van toepassing.

  Jaarlijks of per aanbesteding toetsen we de financiële draagkracht van onze leveranciers om de continuïteit van de dienstverlening aan onze bewoners te waarborgen (solvabiliteit 25% of groter en current ratio>1,1). Daarbij willen we een te grote afhankelijkheid voorkomen en stellen we dat een leverancier voor maximaal 30% van de totale jaaromzet afhankelijk mag zijn van Intermaris.

Veel gevraagd over Inkoop

Waar vind ik de algemene inkoopvoorwaarden?

Algemeen

De algemene inkoopvoorwaarden van Intermaris zijn altijd van toepassing in de offerteaanvraag. Het mandaatbesluit is van toepassing op alle inkopen van Intermaris.

Maakt Intermaris prijzen van andere marktpartijen openbaar?

Algemeen

Om redenen van doelmatigheid maakt Intermaris geen gebruik meer van openbare openingen bij openbare aanbestedingen. Vanuit het oogpunt van integer en transparant handelen maken we aanbiedingen gelijktijdig open en na opening wordt er direct een proces-verbaal opgemaakt.

Hoe gaat Intermaris om met integriteit?

Algemeen

Om de integriteit te waarborgen zijn de integriteituitgangspunten door Intermaris vastgesteld. Deze integriteituitgangspunten vormen een integraal onderdeel van het inkoopbeleid. Onze integriteitscode vindt u hier.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemeen

Klik hier voor onze huidige inkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leverancierscontracten die vanaf 1 januari 2021 met Intermaris zijn overeengekomen.

Wanneer komt mijn bedrijf in aanmerking voor het inkooptraject?

Algemeen

Bij de start van een nieuw inkooptraject nodigen wij een aantal leveranciers van de longlist uit die op basis van een aantal selectiecriteria mee mogen doen aan de voorselectie.

Stuur een mail naar info@intermaris.nl als u nog niet op de longlist staat

Leveranciers die voldoen aan de criteria komen op de shortlist. Elk inkooptraject kent zijn eigen specifieke selectiecriteria die bij de start van een inkooptraject worden vastgesteld. Aanmelden voor de longlist betekent niet dat wij u automatisch uitnodigen.

Speelt maatschappelijk verantwoord en duurzaamheid een rol bij de inkooptrajecten?

Algemeen

Bij elk inkooptraject denken wij erover na welke relevante duurzaamheidaspecten meewegen. Daarbij zijn de betrokkenheid, creativiteit en inzet van alle medewerkers en onze (potentiële) leveranciers onmisbaar. 

Hoe weet ik dat Intermaris start met een inkooptraject?

Algemeen

Wij publiceren grote trajecten openbaar op TenderNed. U kunt zich gratis abonneren op de attenderingsservice van TenderNed via www.tenderned.nl.

Krijgen lokale ondernemers een grotere kans om geselecteerd te worden?

Algemeen

Alle ondernemers hebben gelijke kansen. Lokale leveranciers worden niet bevoor­deeld, maar ook niet benadeeld.

Hoe objectief is de inkoopprocedure van Intermaris?

Algemeen

Onze inkoopprocedures zijn objectief, transparant en niet discri­minerend. We nemen het organisatiebelang van Intermaris als uitgangs­punt en houden hierbij ook de belangen van de leverancier in het oog.