Integriteit

Intermaris vindt integriteit belangrijk. Oprechtheid, eerlijk zijn, loopt als een rode draad door onze organisatie. Het is belangrijk dat onze huurders en stakeholders vertrouwen hebben in Intermaris. Daarom hebben wij een integriteitscode. Onze medewerkers houden zich aan duidelijke gedragsregels. De belangrijkste regels zijn omschreven in onze integriteitscode: "Ons gedrag - Onze reputatie". Deze code geldt ook voor ons bestuur en onze toezichthouders.

Onze medewerkers

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zorgvuldig werken, met respect voor bewoners en collega's. Medewerkers van Intermaris maken geen gebruik van de naam of het netwerk van Intermaris om persoonlijk voordeel te krijgen. Ook krijgen ze geen voorrang bij het toewijzen van een woning.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Vermoedt u fraude? Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u tekens van mogelijke fraude of machtsmisbruik doorgeven. Wilt u een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Meldpunt? Laat dan uw telefoonnummer achter. Het Meldpunt gaat goed met uw gegevens om en maakt deze niet bekend. Het Meldpunt is nĂ­et bedoeld voor klachten over onderhoud of huurgeschillen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de huurcommissie.

Klokkenluidersregeling

Intermaris vindt het belangrijk dat medewerkers veilig melding kunnen doen van (vermoedens van) misstanden binnen onze organisatie. Daarom is hiervoor een Klokkenluidersregeling bedacht. Met deze regeling kan elke medewerker anoniem misstanden melden. De regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht. De regeling geldt voor alle medewerkers van Intermaris. En dus ook voor tijdelijke medewerkers, stagiaires en toezichthouders.