Noord van Noord

In de wijk Hoorn-Noord staan aan de Sint Jozefstraat, Sint Eloystraat en Sint Chrispijnstraat in totaal 89 sociale huurwoningen en 19 garages. Deze woningen en garages worden gesloopt. En vervangen door in ieder geval 89 nieuwe sociale huurwoningen.

Nieuwbouw zorgt voor beter resultaat dan renoveren

Na een woonwensenonderzoek in 2017 zijn technische onderzoeken gedaan. Uit deze onderzoeken is gebleken dat nieuwbouw zorgt voor een beter resultaat dan renoveren.
De woningen zouden na renovatie niet voldoen aan de huidige eisen van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en woonplezier. Als we de woningen nieuw bouwen voldoen ze wel aan de huidige eisen. Ze zijn dan van goede kwaliteit en hebben lagere energielasten. Dit is belangrijk voor de veiligheid, het woongenot en de duurzaamheid. Als we de woningen renoveren, kunnen we deze doelen niet bereiken.

Bewonerscommissie betrokken bij Sociaal Plan
Samen met de Bewonerscommissie Noord van Noord maakten we het Sociaal Plan Noord van Noord. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld terugkeer naar de nieuwe woning. En over woonlasten, hulp en financiële vergoeding. Vanaf 1 september 2021 is het Sociaal Plan Noord van Noord ingegaan. Omdat de woningen worden gesloopt, worden de huidige bewoners ‘stadsvernieuwingsurgent’. Zij kunnen tot 2023 op zoek naar een geschikte woning via Woonmatch West-Friesland. Als de nieuwbouw klaar is, krijgen de huidige bewoners de kans om terug te keren.

Bewoners denken mee over nieuwbouw
Eind 2023 staat de start van de sloop gepland. Hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. We onderzoeken dit samen met de gemeente Hoorn. En gaan hierover ook met bewoners in gesprek.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar hoornnoord@intermaris.nl.

Voor het laatst bijgewerkt op: 26 april 2022