Sloop flat Henri Dunantstraat eerder

Intermaris heeft, in overleg met de gemeente Purmerend, de sloop van de flat aan de Henri Dunantstraat naar voren gehaald. De flat wordt niet in 2028 maar in 2025 gesloopt. Dat is direct na de sloop-nieuwbouw van de lage flat aan de Gouwzeestraat in 2024. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van de overige projecten in de wijk.

Minder overlast voor bewoners en omwonenden
Het naar voren halen van de planning heeft voordelen voor bewoners, omwonenden en woningzoekenden. Maar ook voor de aannemer, gemeente en Intermaris. En dat is belangrijk volgens Cees Tip, directeur Intermaris. “We kunnen de planprocedures en de ontwikkeling van de twee locaties in één keer afronden. En dat geldt ook voor de sloop en nieuwbouw en voor de herinrichting van de buitenruimte rond de flats aan de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat. Dit zorgt voor minder overlast voor bewoners en omwonenden.”

“Er komt een ‘verhuistrein’ op gang”
Daarnaast levert Intermaris vanaf 2025 naar verwachting elk jaar nieuwe sociale huurwoningen op in Wheermolen-Oost. In 2025 in de Gouwzeestraat, in 2026 in de Henri Dunantstraat en in 2027 in de Boeierstraat en omgeving. Ook komen er vanaf 2028 nieuwe huurwoningen bij aan de Citerstraat en de Hannie Schaftstraat. Cees Tip geeft aan: “Zo komt er een ‘verhuistrein’ op gang waar bewoners uit woningen die gesloopt gaan worden kunnen verhuizen naar de nieuwbouw. Dit verlicht de druk op de sociale woningmarkt.”

Eerst moet 70% van de bewoners akkoord zijn met het Sociaal Plan
Nadat Intermaris 70% akkoord heeft opgehaald bij de bewoners treedt het Sociaal Plan in werking. De bewoners krijgen dan voorrang op sociale huurwoningen. Intermaris gaat er dan ook van uit dat de bewoners van de 48 huishoudens van de Henri Dunantflat hun weg vinden naar een nieuwe woning in Purmerend en daarbuiten. Ze hebben daarvoor 1,5 jaar de tijd. Intermaris begeleidt hen daarbij.

Impact sociale woningmarkt
Natalie Saaf, wethouder Wonen van de gemeente Purmerend: “Wij realiseren ons dat het verhuizen van de bewoners aan de Henri Dunantstraat tijdelijk extra druk geeft op de toch al krappe woningmarkt. Maar we zijn als gemeente vooral blij dat er sneller meer en betere sociale huurwoningen in Wheermolen beschikbaar komen.”

Samen met de bewoners werken de gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-Oost. We renoveren woningen, slopen de lage flats en bouwen we nieuwe woningen. Ook pakken we het groen en de straten aan. Zo maken we de wijk samen gezond, gemengd en nóg gezelliger.