Leefbaarheid vanuit bewoners laten verspreiden als een positieve olievlek

Drie jaar geleden werkte Robin Oud nog in de wereld van verzekeringen. Maar bij Intermaris kon hij doen waar zijn hart lag: mensen écht helpen. De functie van medewerker Leefbaarheid bleek hem op het lijf geschreven. Nu gaat hij weer een nieuwe uitdaging aan: als Community coach. Binnen Intermaris is dit een nieuwe functie, maar Robin weet al precies hoe en wat hij wil bereiken: vanuit kleine bewonersteams sterke gemeenschappen creëren. We stelden hem hierover 7 vragen.

Was je alweer toe aan een andere baan?
Nee hoor, ik had het juist ontzettend naar mijn zin! Ik merkte alleen dat al mijn tijd werd opgeslokt door lopende leefbaarheidsprojecten. Ik had te kort tijd om hiervoor een stevig draagvlak te krijgen in de wijk. Daardoor was het effect soms niet optimaal, of niet langdurig. Dat ging me aan het hart. Ik zie zo veel kansen! In deze functie heb ik daar wel tijd voor.

Wat is dan precies het verschil met je vorige functie?
Als Community coach heb ik meer een verbindende functie. Ik ben de spil tussen bewoners, medewerkers Leefbaarheid, Intermaris, gemeente en andere partijen. Enerzijds werk ik meer overkoepelend voor een betere uitvoering van projecten, anderzijds werk ik directer met de bewoners aan een betere basis voor leefbaarheid: sterkere gemeenschappen.

Aha, vandaar ‘Community’ coach. Hoe ga je dat doen?
Dat begint bij het vinden van de juiste mensen in de wijk of wooncomplex. Voorheen richtte ik me op de veroorzakers van overlast, nu juist op de sterke bewoners. Zij kunnen de dragers en de aanjagers van een project zijn, hoe klein ook. Dit kan een kookclubje zijn, maar bijvoorbeeld ook het Tuinproject in de Saturnusstraat en de moestuintjes in Truydemanhof. Sindsdien kennen de bewoners elkaar. Nu houden ze hun buurt samen schoon.

En hoe zit het dan met verbinden bij Intermaris?
Samen met bewoners en medewerkers Leefbaarheid bedenken we projecten. Daarna zorg ik voor zo veel mogelijk middelen. Soms haal ik collega’s van andere afdelingen erbij. ‘Kijk’, zeg ik dan, ‘dit is de situatie, zo willen we het oplossen en dat hebben we nodig!’. Soms betrek ik ook andere instanties erbij. Zo konden we laatst samen met gemeente Hoorn 70 regentonnen beschikbaar stellen voor een project. Groot succes!

Maar de sleutel ligt uiteindelijk bij de bewoners zelf?
Ja. Zij hebben veel meer kracht dan zij soms zelf weten! Zeker als ze een team gaan vormen. Vaak kost het best veel tijd om mensen hiertoe over te halen, maar het is elke minuut waard. Want zodra ze merken hoeveel effect en vooral voldoening het geeft, worden ze razend enthousiast! Dat positieve gevoel van een klein team breidt zich dan uit als een olievlek. En andersom werkt dat succes weer motiverend voor het team.

Heb je hiervan al mooie voorbeelden?
Toevallig ben ik nu teams aan het vormen in complexen waar woningen zijn toegewezen op basis van motivatie. Eerst zet ik op een rijtje wie welke talenten heeft: ouderen helpen, wandelen, een facebookpagina bijhouden, moestuinieren, anderstaligen helpen, klussen. Dan ga ik met ieder in gesprek: wat zou je willen bereiken, waarom, hoe zie je dit voor je? Daarna gaan we kijken hoe we dat kunnen doen, waarbij ik hulp uit mijn hele netwerk kan inroepen.

Waar haal jij zelf al die motivatie vandaan?
Het is mooi om te zien dat er zulke mooie bewonersinitiatieven kunnen ontstaan! Als mensen in hun kracht worden gezet en hierbij goed worden ondersteund, zijn ze tot grote dingen in staat, zelfs met kleine daden. Het is steeds weer een treintje dat op gang komt. En natuurlijk heb ik nog steeds tijd te kort, haha! Dan krijg ik weer op m’n donder van mijn kinderen als ik te laat thuis kom... Maar ja, dat is het allemaal waard!