Bewoners Truydemanhof jaar woning uit voor grootscheepse renovatie

Het Truydemanhof in Hoorn vierde op 5 april haar 70-jarige bestaan. De bewoners kwamen bij elkaar in de algemene ruimte voor koffie met een taartje en een hapje en drankje. In de ruimte hingen oude foto’s en een vrijwilliger van vroeger vertelde over het hofje. Een week daarvoor kwamen de bewoners ook bijeen, maar toen op uitnodiging van Intermaris. Tijdens deze bijeenkomst in wijkcentrum De Zaagtand liet Intermaris hen weten dat de woningen grootscheeps gerenoveerd worden. Iets waar de bewoners zelf al langere tijd aandacht voor vroegen. Het is mooi wonen in het monumentale hofje, maar de woningen zijn in slechte staat. Dat laatste gaat nu veranderen.

De woningen zijn hard aan renovatie toe
Lange tijd dacht Intermaris dat zij de woningen in het Truydemanhof nog kon opknappen. Maar na uitgebreide technische onderzoeken weet zij dat dit niet kan. Vooral het dak is zo slecht dat het eraf moet.​ De woningen renoveren als de bewoners er blijven wonen, lukt niet. Naast een slecht dak zijn de funderingen en vloeren van de woningen namelijk vochtig. Ook wil Intermaris de elektrische installatie aanpassen, asbest saneren, het loodgieterswerk aanpassen en de brandveiliheid verbeteren. Alleen als de bewoners (tijdelijk) hun woning uitgaan, kan Intermaris ervoor zorgen dat zij er weer voor jaren veilig en prettig kunnen wonen.

Wens om de woningen en het hofje te verduurzamen
Naast goede vloer-, muur- en dakisolatie onderzoekt Intermaris de mogelijkheid om de woningen gasloos te maken. Verder wordt gedacht aan zonnepanelen en wordt de binnentuin zo ingericht dat het water bij hevige regenval goed weg kan lopen. Intermaris haalt bij de bewoners de wensen op voor de woningen. Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed geeft aan: ‘Wij willen ook graag samen met de bewoners nadenken over de gemeenschappelijke binnentuin. We vinden bewonersparticipatie namelijk niet alleen waardevol en belangrijk, maar stimuleren bewoners ook tot duurzamer gedrag. En dat duurzame gedrag kan beginnen bij een gezamenlijke (moes)tuin. Bovendien stimuleert dit de spontane ontmoeting van bewoners. Uiteraard staat de betaalbaarheid voor bewoners bij dit alles centraal.’

Persoonlijke huisbezoeken en een sociaal plan
‘De afgelopen weken zijn de bewonersbegeleiders al bij veel bewoners op huisbezoek geweest. De meeste bewoners kijken uit naar de renovatie en een aantal gaf aan mee te willen denken met Intermaris’, aldus Leurink. De bewonersbegeleiders beantwoorden de vragen van de bewoners, halen hun wensen op en leggen uit hoe het verhuizen naar een (tijdelijke) woning gaat en wat hun rechten zijn. Deze staan in het basis sociaal plan. Daarnaast komen er extra afspraken, die Intermaris samen met de bewoners maakt. Na de zomer haalt Intermaris 70% instemming op bij de bewoners en daarna kunnen zij verhuizen. Ze hebben hiervoor 1,5 jaar de tijd. Als de woningen gerenoveerd zijn, mogen de bewoners terugkeren, maar zij mogen ook blijven wonen in de woning waar ze naartoe zijn verhuisd.