Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) controleert het beleid van Intermaris en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC voert de taken uit die ontstaan uit de Governancecode voor woningcorporaties. Onze RvC bestaat uit zes personen. Hieronder stellen zij zich kort voor.
Heeft u vragen? Neem contact op via rvc@intermaris.nl.

Tom Kuijper (voorzitter)

Specialisme: Generalist, Governance, Commercieel, Toezicht en voormalig huurder
“Mijn ervaring als oud huurder van een woningbouwcorporatie kan ik matchen met mijn vaardigheden op het bestuurlijke vlak. Daarnaast verwacht ik met mijn volkshuisvestelijke kennis en inzicht in de Governance, zowel Intermaris, de bewoners als ook haar andere stakeholders verder te kunnen helpen, door te fungeren als toezichthouder, werkgever en adviseur. Ik ben zelf werkzaam binnen het groot zakelijke commerciële domein als directeur, Daardoor kan ik vanuit een andere hoek dan de traditionele corporatie sector benadering acteren, waardoor er een andere invalshoek ontstaat. En hoewel net woonachtig buiten het werkgebied van Intermaris, ken ik vanuit mijn historie en netwerken, zoals oud voorzitter VNO-NCW voor Noordwest Holland, de regio goed. Waardoor ik ook regionaal ingebed ben.”

Harm-Jan van Schaik (vice-voorzitter)

Specialisme: Huurdersbelangen, governance en volkshuisvesting
Vanuit de gedacht dat iedere mens telt, wil ik me als, Commissaris op voordracht van huurders, nadrukkelijk inzetten voor een corporatie die naast begrippen als betaalbaarheid en beschikbaarheid ook oog heeft voor de menselijke maat en huurdersparticipatie. Een achtergrond in zowel de volkshuisvesting als het openbaar bestuur kan uitkomen in processen waarbij Intermaris en haar huurders toewerken naar cultuur van samen optrekken. Vanuit mijn werk in het openbaar bestuur breng ik naast expertise op gebied van integriteitsdilemma's ook kennis over omgang met overlast, criminaliteit en ondermijning mee.

Annelinda van Dijck-van Eck

Specialisme: Vastgoedsturing en projectontwikkeling
Ik word gedreven door de wens om een wezenlijk verschil te maken voor degenen die dit nodig hebben. Waarden als 'Betaalbaarheid en Beschikbaarheid' zijn de beginselen voor een goede sociale huisvester. Ik vind het belangrijk dat de gelden die er zijn, doelmatig worden ingezet. Je kan het tenslotte maar één keer uitgeven. Mijn achtergrond in projectontwikkeling, vastgoedsturing en vastgoedmanagement helpt mij om hier goed toezicht op te houden. Daarbij helpen mijn interesse in innovaties en mijn ervaring met duurzaamheid om waakzaam te zijn op alle nieuwe ontwikkelingen in de markt, nu én in de toekomst.

Wim Weide

Specialisme: Vastgoedontwikkeling en financiering
Ik ben al vele jaren vanuit diverse rollen actief bij vastgoedontwikkelingen, herstructureringsprojecten en portefeuillevraagstukken. De opgave waarop vandaag de dag betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van het wonen worden ingevuld is geen vanzelfsprekendheid. Het is mijn doel bij Intermaris als commissaris bij te mogen dragen aan zaken die financieel en maatschappelijk in evenwicht zijn.

Huub Bröring

Specialisme: Financiering en voorzitter Auditcomissie
Met mijn financiële en organisatorische achtergrond draag ik graag bij aan de financiële sturing en interne beheersing van Intermaris. Graag ondersteun ik de organisatie en haar stakeholders met mijn kennis en enthousiasme. Ik heb woningcorporaties in mijn hart gesloten omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan levensvreugde en samenhang in de samenleving. Een prachtig instituut in het hart van de samenleving.

Sandra Lutchman

Specialisme: Governance, leiderschap, inclusie en diversiteit
Mijn drijfveer om rechten te studeren was de nadrukkelijke behoefte om rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen in de maatschappij te bevorderen. Deze drijfveer leidde me ook in mijn ruim twintigjarige ervaring binnen het toezicht. Daarom zet ik me als commissaris op voordracht van huurders, graag in voor Intermaris en haar huurders. Mijn expertise op het gebied van governance, leiderschap, inclusie en diversiteit neem ik daarin mee. Vanuit mijn werk als partner bij een executive search bureau en vanuit mijn adviespraktijk heb ik ook goed zicht op arbeidsmarkt- en organisatieontwikkelingen.