Samenwerkingspartners

Intermaris doet meer dan verhuren, onderhouden, renoveren en nieuwbouwen van woningen. We zetten ons ook in voor een fijne woon-en leefomgeving. Dit doen wij samen met verschillende partners. Door met elkaar samen te werken versterken we elkaars kwaliteiten. Samen bereiken we meer en behalen we mooie resultaten.  

Bewoners hebben invloed  

Onze huurdersverenigingen en bewonerscommissies zijn voor ons dé gesprekspartners als het gaat over wonen. Onze huurders worden vertegenwoordigd door de huurdersverenigingen De Boog (Hoorn) en InterWhere (Purmerend en Waterland). Bijna maandelijks hebben we overleg met beide huurdersverenigingen. Tijdens deze overleggen bespreken we nieuw beleid en onze strategische koers. Ook hebben de huurdersverenigingen het recht om advies te geven op verschillende belangrijke keuzes die wij maken. 
 
Daarnaast vertegenwoordigen bewonerscommissies en flatteams de bewoners in hun buurt of wijk. Ook met hen hebben we regelmatig contact. 

Gemeenten Hoorn, Purmerend en Waterland onmisbare partners 

We kunnen niet voldoen aan onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave zonder medewerking van de gemeente. De gemeenten Hoorn, Purmerend en Waterland zijn voor ons daarom belangrijke partners. We maken jaarlijks prestatieafspraken en onderhouden goed contact op verschillende niveaus in de organisatie.    

Maatschappelijke partijen maken het verschil 

Op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn hebben we veel contact met maatschappelijke partijen. Vaak werken we ook intensief met hen samen, bijvoorbeeld met:

  • Waalhandjes: een initiatief dat diverse projecten in Hoorn samen met bewoners oppakt.  
  • Stichting BeterBuren: om burenoverlast en ruzie’s op te lossen in Waterland.  
  • VrijwilligersNH: om hulpvragen en -aanbod van huurders op elkaar aan te laten sluiten via het platform BurenHulp.  
  • Zorg- en welzijnsorganisaties als WilgaerdenLeekerweideGroep, Zorgcirkel, Leviaan, WerkSaam, Stichting Netwerk, Clup Welzijn, WelzijnWonenPlus, Parlan en vele anderen. 

Samen voor de stad 

Het hoofdkantoor van Intermaris zit in het gebouw ‘Huis voor de Stad’ aan de Maelsonstraat in Hoorn. Omdat alle huurders van het gebouw zich inzetten voor de inwoners van de stad, is gekozen voor deze naam. Het Huis voor de Stad biedt een plek aan verschillende maatschappelijke organisaties, waar wij regelmatig mee samenwerken.