Directie

Het directieteam van Intermaris bestaat uit Judith Korse (directeur Financiën en Bedrijfsvoering), Cees Tip (directeur-bestuurder), Jurre Terhorst (directeur Wonen) en Iphigenia Westphal (directeur Vastgoed).

Cees Tip, directeur-bestuurder

“Laatst merkte een monteur dat een oudere dame moeite had met haar gerepareerde slot. Hij deed een oefening met haar waarna zij de deur wél gemakkelijk op slot kon draaien. Hij keek dus naar de techniek, maar ook naar de gebruiker. Daar werd ik blij van. In essentie is dit wat heel Intermaris moet doen: kijken, luisteren, doorvragen en oplossen wat moet worden opgelost. Zo kunnen verhuurder en huurders er sámen voor zorgen dat we Intermaris over tientallen jaren nog steeds met trots kunnen doorgeven aan volgende generaties.”

Judith Korse, directeur Financiën en Bedrijfsvoering 

“Zolang Intermaris financieel gezond is en kostenefficiënt blijft opereren, kunnen wij ook in de toekomst betaalbare woonruimte bieden. Uiteindelijk is dat ons enige doel. Daarom zetten wij bijvoorbeeld in op digitalisering: meer gemak voor huurders, minder uitgaven voor onze organisatie, dus meer investeringen in de woningen. Hierbij brengen wij steeds eerst de kosten en onze maatschappelijke bijdragen in beeld. Zo bieden we stakeholders transparantie én prikkelen we de motivatie nog eens extra!”

Jurre Terhorst, directeur Wonen 

“We willen mensen graag niet alleen een huis, maar ook een thuis bieden. Daarom zetten we in op sterke, veerkrachtige wijken, buurten en complexen. In Wheermolen-Oost en Kersenboogerd voeren we samen met de gemeente en partners een ambitieus, meerjarig programma uit, maar ook daarbuiten maken we volop werk van community building en het versterken van de relatie met en tussen onze bewoners. Daarnaast streven we ernaar dat senioren goed ouder kunnen worden in hun eigen woning en bieden we passende ondersteuning aan huurders die dat nodig hebben.”

Iphigenia Westphal 

"Door bijbouwen en vervangen van woningen werken wij als Intermaris volop aan het realiseren van meer passende woningen. Als deelnemer van de NH Bouwstroom zetten we ons in om sneller betaalbare woningen van goede kwaliteit te bouwen. Mooi om ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort, al gaat het ons zeker nog niet snel genoeg. In de verduurzaming zitten we in de overloopfase van grote renovaties naar complexen waarbij we een stukje duurzaamheid bij het planmatig onderhoud meenemen, de PO+ projecten. Deze projecten gebruiken we meteen om nog meer ervaring op te doen met het toepassen van biobased en circulaire materialen. Met de juiste ‘schil’ van de woning zorgen we ervoor dat de woningen klaar zijn voor de energietransitie. In Hoorn startte in 2023 de aanleg van het warmtenet in de Kersenboogerd. Na Purmerend gaan we ook hier meters maken met gasloos wonen. Op naar een toekomstbestendige woningvoorraad!"