Procuratieregeling

Binnen Intermaris werken we met duidelijk omschreven rollen en rolverdelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zijn vastgelegd in de procuratieregeling. In de regeling leest u met wie u namens Intermaris zaken kunt doen. En welke maximale bedragen zijn afgesproken per rol.