Vrije sectorwoningen en middenhuurwoningen

Vrije sectorwoningen

Vrije sectorwoningen zijn woningen met een huur boven de € 879,66 (prijspeil 2024). Voor een vrije sectorwoning moet uw bruto maandinkomen minstens vier keer de kale (ook wel netto) huur zijn. Of u heeft een lager inkomen met voldoende eigen vermogen. U mag 10% van het eigen vermogen bij uw inkomen optellen. Voor vrije sectorwoningen kan geen huurtoeslag worden aangevraagd. 

Middenhuurwoningen

Sommige mensen hebben een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning. Maar een te laag inkomen voor een koopwoning of woning met een huurprijs boven de € 1.000,-. Zij kunnen daardoor moeilijk aan een huis komen. Intermaris vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om plezierig te wonen. Daarom bieden wij middenhuurwoningen aan. 

Voor een woning in de middenhuur betaalt u een kale huur van € 879,66 tot ongeveer €1.000,- per maand (prijspeil 2024). Dit is exclusief water, energie- en servicekosten. Middenhuurwoningen vallen onder de vrije sector en komen ook niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Veel gevraagd over Vrije sectorwoningen en middenhuurwoningen

Hoe werkt de toewijzing van middenhuurwoningen?

Algemeen

Bij het toewijzen van middenhuurwoningen, krijgen sommige kandidaten voorrang op andere kandidaten. Voor middenhuurwoningen in Hoorn kennen we drie 'categorieën’ kandidaten. Voor middenhuurwoningen in Purmerend en Monnickendam zijn dat er twee.

De categorieën kandidaten voor middenhuurwoningen in Hoorn

 • Laat u een sociale huurwoning achter in de gemeente Hoorn? Dan komt u als eerst in aanmerking voor een middenhuurwoning.
 • Daarna volgen kandidaten die een sociale huurwoning leeg achterlaten in een andere gemeente van West-Friesland. Daaronder vallen de volgende gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
 • Daarna komen andere kandidaten in aanmerking.

De categorieën kandidaten voor middenhuurwoningen in Purmerend en Monnickendam

 • Laat u een sociale huurwoning achter in de gemeente Purmerend, Waterland of Edam-Volendam? Dan komt u als eerst in aanmerking voor een middenhuurwoning in Purmerend of Monnickendam.
 • Daarna komen andere kandidaten in aanmerking.

Binnen iedere categorie hebben kandidaten met een bruto verzamelinkomen tot € 60.036,- voorrang op kandidaten met een hoger inkomen

Dus zorg ervoor dat u de juiste inkomensgegevens invult in uw Woonmatch-account.

Zijn er meer geschikte kandidaten?

Dan kunnen wij toewijzen via een loting.

Uw inschrijftijd bij Woonmatch is niet van invloed op de toewijzing

En gaat u een middenhuurwoning huren? Dan blijft uw inschrijving in Woonmatch bestaan.

Waar moet ik aan voldoen om voor een middenhuurwoning in aanmerking te komen?

Algemeen

 • Uw gezamenlijk bruto maandinkomen is minimaal vier keer de netto maandhuur. Of u heeft een lager inkomen met voldoende eigen vermogen. U mag 10% van het eigen vermogen bij het bruto jaarinkomen optellen. Dit eigen vermogen laat u zien met bankafschriften van minimaal drie opeenvolgende maanden.
 • Heeft u inkomen uit een tijdelijke uitkering? Bijvoorbeeld een WW-uitkering? Dan mag u dit inkomen alleen meetellen als u nog minstens zes maanden recht heeft op dit inkomen. Uw partner moet daarnaast voldoende inkomen hebben uit dienstverband of een eigen onderneming. 
 • Kandidaten met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot € 60.036,- hebben voorrang op kandidaten met een hoger inkomen. Dit geldt bij alle kandidaten die binnen dezelfde categorie vallen.
 • Zijn er meer geschikte kandidaten? Dan kunnen wij toewijzen via een loting.
 • Het huurcontract geldt voor minimaal één jaar.
 • Gaat u een middenhuurwoning huren? Dan blijft uw inschrijving in Woonmatch bestaan.

Wat is het verschil tussen vrije sectorwoningen en middenhuurwoningen?

Algemeen

Middenhuurwoningen zijn huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs boven € 879,66 (prijspeil 2024), maar lager dan (ongeveer) € 1.000,- per maand. Dit is kale huur, zonder servicekosten en andere bijkomende kosten. Huurders van middenhuurwoningen krijgen geen huurtoeslag omdat middenhuurwoningen woningen in de vrije sector zijn.

Wat zijn vrije sectorwoningen en middenhuurwoningen?

Algemeen

Vrije sectorwoningen zijn alle woningen met een huurprijs hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024)

 • Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels en inkomenseisen dan een sociale huurwoning.
 • En voor een vrije sectorwoning kunt u geen huurtoeslag aanvragen.

Middenhuurwoningen zijn vrije sectorwoningen met een huurprijs tot ongeveer € 1.000,-

 • Ook voor middenhuurwoningen gelden andere regels en inkomenseisen dan een sociale huurwoning.
 • En ook voor een middenhuurwoning kunt u geen huurtoeslag aanvragen.

Hoe werkt de toewijzing van vrije sectorwoningen?

Algemeen

Bij het toewijzen van vrije sectorwoningen, krijgen sommige kandidaten voorrang op andere kandidaten. Voor vrije sectorwoningen in Hoorn kennen we drie ‘categorieën’ kandidaten. Voor vrije sectorwoningen in Purmerend en Monnickendam zijn dat er twee.

De categorieën kandidaten voor vrije sectorwoningen in Hoorn

 • Laat u een sociale huurwoning achter in de gemeente Hoorn? Dan komt u als eerst in aanmerking voor een vrije sectorwoning.
 • Daarna volgen kandidaten die een sociale huurwoning leeg achterlaten in een andere gemeente van West-Friesland. Daaronder vallen de volgende gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
 • Daarna komen andere kandidaten in aanmerking.

De categorieën kandidaten voor vrije sectorwoningen in Purmerend en Monnickendam

 • Laat u een sociale huurwoning achter in de gemeente Purmerend, Waterland, Edam-Volendam of Beemster? Dan komt u als eerst in aanmerking voor een vrije sectorwoning in Purmerend of Monnickendam.
 • Daarna komen andere kandidaten in aanmerking.

Binnen iedere categorie hebben kandidaten met een bruto verzamelinkomen tot € 60.036,- voorrang op kandidaten met een hoger inkomen

Dus zorg ervoor dat u de juiste inkomensgegevens invult in uw Woonmatch-account.

Zijn er meer geschikte kandidaten?

Dan kunnen wij toewijzen via een loting.

Uw inschrijftijd bij Woonmatch is niet van invloed op de toewijzing

En gaat u een vrije sectorwoningen huren? Dan blijft uw inschrijving in Woonmatch bestaan.

Waar moet ik aan voldoen om voor een vrije sectorwoning in aanmerking te komen?

Algemeen

 • Uw gezamenlijk bruto maandinkomen bedraagt minimaal vier keer de netto maandhuur. Of u heeft een lager inkomen met voldoende eigen vermogen. U mag 10% van het eigen vermogen bij het bruto jaarinkomen optellen. Dit eigen vermogen kunt u aantonen met bankafschriften van minimaal drie opeenvolgende maanden.
 • Heeft u inkomen uit een tijdelijke uitkering? Bijvoorbeeld een WW-uitkering? Dan mag u dit inkomen alleen meetellen in de berekening als u nog minstens zes maanden recht heeft op dit inkomen. Uw partner moet daarnaast voldoende inkomen hebben uit dienstverband of eigen onderneming.
 • Bij alle categorieën woningzoekenden geldt dat, binnen die categorie, kandidaten met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot € 60.036,-, voorrang hebben op kandidaten met een hoger inkomen.
 • Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, kan de volgorde van toewijzing bepaald worden aan de hand van loting.
 • Het huurcontract geldt voor minimaal één jaar.
 • Als u een woning in de vrije sector accepteert dan blijft uw inschrijving in Woonmatch behouden.

Heb ik met een vrije sectorwoning of middenhuurwoning recht op huurtoeslag?

Algemeen

Nee. Want uw huur mag niet hoger zijn dan € 879,66 (prijspeil 2024) als u in 2023 huurtoeslag aanvraagt.