Urgentie en spoedzoekersregeling

Heeft u dringend woonruimte nodig? Bijvoorbeeld door uw gezondheid, uw sociale situatie of omdat u gaat scheiden? Misschien kunt u dan met voorrang een woning toegewezen krijgen. Dat heet urgentie. 

Urgentie vraagt u aan bij uw gemeente

Iedere gemeente heeft andere regels voor het aanvragen van urgentie. Kijk daarom bij de gemeente waar u woont hoe u dit aanvraagt.

Welke urgentieregeling geldt voor u?

In de gemeente Hoorn hebben we een spoedzoekersregeling

Deze regeling is bedoeld voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben. Maar niet in aanmerking komen voor urgentie en zelf geen woonruimte kunnen vinden.

Veel gevraagd over Urgentie en spoedzoekersregeling

Val ik onder de categorie 'spoedzoeker'?

Algemeen

Controleer altijd eerst of u in aanmerking komt voor urgentie via de Regionale Urgentie Commissie (RUC)

 • Bent u een ouder uit een relatiebreuk met kinderen tot 23 jaar? En is er sprake van een ouderschapsplan? Stuur dan eerst een mail naar de RUC (wonen@hoorn.nl). Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor urgentie.

Krijgt u geen urgentie én valt u binnen één van onderstaande groepen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de spoedzoekersregeling

 • Een jongere van 18 tot 25 jaar die woont in een onhoudbare thuissituatie. Die situatie moet worden aangetoond met een doorverwijzing én een motivatiebrief van 1.Hoorn. U meldt zich eerst bij 1.Hoorn (www.hoorn.nl/1punthoorn).
 • Een ouder uit een relatiebreuk met kind(eren) tot 23 jaar. U woonde aantoonbaar de afgelopen twee jaar samen. En er is sprake van een ouderschapsplan waarin staat dat u minimaal 40% co-ouderschap heeft. Dit betekent dat minimaal één kind minimaal twaalf dagen per maand bij u woont. U heeft de (meeverhuizende) kinderen erkend en zij woonden aantoonbaar de afgelopen twee jaar thuis.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden

 • u heeft aantoonbaar dringend een woning nodig en kan niet zelfstandig aan een woonruimte komen;
 • u woont langer dan één jaar in de gemeente Hoorn en u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • uw bruto jaarinkomen is maximaal € 44.035 (prijspeil 2023);
 • u heeft minder dan negen jaar inschrijftijd in Woonmatch opgebouwd;
 • u komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring of andere (voorrangs-)regelingen;
 • u bent nooit uit uw woning gezet vanwege huurachterstand, hennep, overlast of andere zaken.

Hoe vraag ik urgentie aan voor een woning in Hoorn en omgeving?

Algemeen

Er gelden een aantal voorwaarden

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch West-Friesland.
 • U woont minimaal één jaar in de regio West-Friesland.
 • Uw inkomen is lager is dan € 44.035 (prijspeil 2023) bij één persoon of € 48.625 (prijspeil 2023) bij meer personen.
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door medische redenen, sociale problemen of relationele problemen.

Via deze link vraagt u rechtstreeks urgentie aan bij de Regionale Urgentie Commissie

De aanvraag € 56,80 (prijspeil 2023). Dit bedrag moet direct betaald worden.

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen twee weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt binnen acht maanden één woning toegewezen in de gemeente waarin u woont. Als u deze woning niet accepteert vervalt de urgentie. Als er binnen acht maanden geen woning beschikbaar is, dan wordt de urgentie met vier maanden verlengd. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

 • Voor een overzicht van veelgestelde vragen verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Hoorn.
 • Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen de Regionale Urgentie Commissie op telefoonnummer 0229 25 22 00. Of stuur een mail naar wonen@hoorn.nl. 

Wat is de spoedzoekersregeling?

Algemeen

Intermaris heeft in de gemeente Hoorn een spoedzoekersregeling

Deze regeling is bedoeld voor woningzoekenden die acuut en snel een woning nodig hebben. Maar die niet in aanmerking komen voor urgentie en zelf geen woonruimte (kunnen) vinden.

Hoe meld ik mij aan als spoedzoeker?

Algemeen

Download het formulier op onze website

 • Vul het formulier in en lever deze, samen met alle gevraagde documenten, bij ons in.

De kosten voor aanmelding zijn € 55,-

 • Dit bedrag betaalt u bij het inleveren van de documenten (via pin).

Wat is het vervolg als ik mij heb aangemeld als spoedzoeker?

Algemeen

Na uw aanmelding nemen we contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Komt u in aanmerking voor de regeling? Dan proberen we binnen acht maanden een passende woonruimte voor u te vinden.

Wat is een passende woonruimte bij de spoedzoekersregeling?

Algemeen

 • Voor een jongere is een passende woonruimte een onzelfstandige kamer met gedeelde voorzieningen.
 • Voor een ouder uit een relatiebreuk is dit een woning met voldoende kamers (volgens de uitgangspunten uit de regionale urgentieregeling). Daarbij gaan we uit van twee kinderen op één kamer.

Goed om te weten

 • Een spoedzoeker mag geen woonruimte weigeren. Als u een passende woonruimte weigert, vervalt de voorrang.
 • We houden geen rekening met voorkeur voor een bepaald soort woning of een bepaalde wijk.
 • Als u een onzelfstandige kamer toegewezen krijgt, behoudt u uw inschrijving in Woonmatch.
 • Als u een zelfstandige woonruimte toegewezen krijgt, vervalt uw inschrijving in Woonmatch.

Hoe vraag ik urgentie aan voor een woning in Purmerend en omgeving?

Algemeen

Dat kan via de gemeente Purmerend. De gemeente Purmerend is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0299 45 24 52.

Intermaris verdeelt alle woningzoekenden met urgentie onder de woningcorporaties in Purmerend

 • De woningcorporatie biedt u een passende woning aan. Maar u mag ook zelf op zoek naar een passende woning.
 • U mag een aangeboden woning niet weigeren.

Wij proberen woningzoekenden met urgentie een woning aan te bieden binnen zes maanden

 • Dat lukt niet altijd omdat de vraag naar sociale huurwoningen groter is dan het aanbod.
 • De wachttijd ligt momenteel op acht maanden tot één jaar.

Meer informatie over het aanvragen van urgentie in Purmerend?

Ga naar de website van de gemeente Purmerend.

Is er een spoedzoekersregeling in gemeente Purmerend?

Algemeen

Nee, in de gemeente Purmerend is er geen spoedzoekersregeling.

Misschien komt u in aanmerking voor urgentie

Hoe vraag ik urgentie aan voor een woning in Monnickendam en omgeving?

Algemeen

Dat kan bij de gemeente Zaanstad

Hoe vraag ik urgentie aan voor een woning in een andere gemeente?

Algemeen

Dat kan bij de woningcorporatie of gemeente waarin u met urgentie een woning wil aanvragen.