Jongerenwoning

Een jongerenwoning is een sociale huurwoning. De woning is klein en de huur is laag. Zodat je huurtoeslag bij de Belastingdienst kunt aanvragen. Wij hebben verschillende soorten jongeren huurwoningen. Ben je benieuwd of je een jongerenwoning kunt huren? Bekijk hier de voorwaarden.

Je mag maximaal vijf jaar in een jongerenwoning wonen

Door jongerenwoningen te verhuren met een vijfjarig contract, zorgen we ervoor dat de woningen beschikbaar blijven voor jongeren. 

Je houdt jouw inschrijfduur bij Woonmatch

Hiermee kun je reageren op een andere sociale huurwoning. Zo kun je na vijf jaar makkelijker naar een andere woning verhuizen.

Kamers met Kansen helpt bij leren, werken en wonen

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar en wil je zelfstandig wonen? Maar kun je hier nog wel wat begeleiding bij gebruiken? Klik hier voor meer informatie.

Veel gevraagd over Jongerenwoning

Wat zijn de voorwaarden voor een jongerenwoning met vijfjarig huurcontract?

Algemeen

U mag een huurcontract voor een jongerenwoning afsluiten als u voldoet aan de leeftijdsgrens

De leeftijdsgrenzen zijn niet overal hetzelfde. Dat komt doordat de regels hierover per gemeente (kunnen) verschillen.

  • Hoorn: 18 jaar tot en met 22 jaar en van 23 jaar tot en met 27 jaar
  • Purmerend: 18 jaar tot en met 22 jaar en 23 jaar tot en met 27 jaar
  • Waterland: 18 tot en met 25 jaar

U moet voldoen aan de inkomenseisen

In de advertentie van de betreffende jongerenwoning op Woonmatch West-Friesland of Woonmatch Waterland leest u meer.

U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonmatch

Dat kan snel en gemakkelijk op Woonmatch West-Friesland of Woonmatch Waterland.

Een huurcontract voor een jongerenwoning is tijdelijk (vijf jaar)

De ingangsdatum van het huurcontract plus vijf jaar is de einddatum van het huurcontract.

Hoe kom ik aan een jongerenwoning?

Algemeen

Wij adverteren vrijkomende jongerenwoningen op Woonmatch

Om te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan als woningzoekende

Degene met de langste inschrijfduur maakt als eerste kans op de woning.

Heb ik recht op huurtoeslag bij een jongerenwoning? En hoe werkt dit?

Algemeen

De huurprijzen van onze jongerenwoningen zijn geschikt om huurtoeslag voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, hangt af van uw inkomen en huishoudsamenstelling. Kijk op www.toeslagen.nl of u recht heeft op huurtoeslag.

Waarom gebruikt Intermaris een vijfjarig contract voor jongerenwoningen?

Algemeen

Er is een grote vraag naar jongerenwoningen in de regio's waarin wij woningen verhuren

Doordat jongeren vaak lang in een jongerenwoning bleven wonen, wordt de wachttijd voor nieuwe starters steeds langer. Door jongerenwoningen te verhuren met een vijfjarig contract, zorgen we ervoor dat de woningen beschikbaar blijven voor jongeren.

Bij het tekenen van een tijdelijk jongerencontract behouden jongeren hun inschrijfduur in Woonmatch

Daarmee kunnen zij, als het tijdelijke jongerencontract na vijf jaar afloopt, reageren op vrijkomende sociale huurwoningen.

Ik heb mijn contract voor een jongerenwoning vóór 1 januari 2020 getekend, is mijn contract nu tijdelijk?

Algemeen

Nee. Alleen jongerencontracten die vanaf 1 januari 2020 zijn getekend, gelden vijf jaar.

Heeft u uw jongerencontract vóór 1 januari 2020 getekend?

Dan gelden de voorwaarden die in dat contract staan. Als daarin staat dat het een contract voor onbepaalde tijd is, dan blijft dit zo. 

Project Kamers met Kansen (dnoDoen)

Algemeen

Kamers met Kansen is een woonvoorziening voor kansrijke jongeren van 18 tot en met 25 jaar in regio West-Friesland. Jongeren die nog niet helemaal zelfstandig en op eigen benen kunnen staan, maar dit wel graag willen. Binnen Kamers met Kansen krijgen zij begeleiding in leren, werken, wonen en in de persoonlijke levenssfeer. Deze vorm van begeleid wonen biedt jongeren die anders tussen wal en schip raken door schooluitval, werkloosheid of het ontbreken van een eigen plek, een nieuwe kans op de toekomst. Kamers met Kansen is een samenwerking tussen gemeente Hoorn, Intermaris en dnoDoen.

Wie kunnen zich aanmelden voor Kamers met Kansen

  • Jongeren van 18 tot en met 25 jaar;
  • die de Nederlandse taal beheersen;
  • die een inkomen uit werk of studiefinanciering hebben;
  • die niet langer thuis kunnen wonen door omstandigheden;
  • die gemotiveerd zijn om te werken aan een mooie toekomst;
  • en die geen psychiatrische problemen, een verslaving of een crimineel verleden hebben.

Kamers met Kansen aan de Nachtegaal in Hoorn 

Deze woonvorm bestaat uit zes woningen en een aangrenzende kantoorruimte voor coaches. Iedere woning biedt ruimte aan vier jongeren. Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer. Iedere woning heeft een gedeelde woonkamer, badkamer, keuken, toilet en tuin.

Persoonlijke coaching en begeleiding in een veilige omgeving: een voorbereiding op de toekomst

In ongeveer anderhalf jaar tijd worden jongeren voorbereid om zelfstandig te wonen. Dit gebeurt door persoonlijke coaching en begeleiding in een veilige omgeving. Ook worden er activiteiten georganiseerd op het gebied van financiën (budgetten), hygiëne en voeding/koken. Maar ook op het gebied van sociale aspecten, school en werk. 

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met ons of dnoDoen!

Of lees meer over Kamers met Kansen in deze folder. Nadat u zich heeft aangemeld, komt er altijd eerst een intakegsprek.

Contactgegevens Kamers met Kansen

Stichting dnoDoen

Nachtegaal 147 1628 DJ Hoorn

Telefoonnummer: 0229 760270

E-mailadres: kamersmetkansen@dnodoen.nl

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur

Hoe vind ik na afloop van mijn vijfjarige jongerencontract een nieuwe woning?

Algemeen

U moet na afloop van het tijdelijke jongerencontract zelf nieuwe woonruimte zoeken. We raden u aan hier op tijd mee te beginnen.

Bij het tekenen van een tijdelijk jongerencontract behoud u uw opgebouwde inschrijfduur bij Woonmatch

Hiermee kunt u, nadat het contract eindigt, reageren op vrijkomende sociale huurwoningen.

Komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat uw inkomen te hoog is?

Dan kunt u ook reageren op vrije sectorwoningen of zoeken naar een koopwoning. 

Kan ik mijn vijfjarig jongerencontract ook eerder opzeggen?

Algemeen

Ja, dat kan. De opzegtermijn is minimaal 28 dagen. 

Als ik na vijf jaar geen nieuwe woning heb gevonden, moet ik dan toch mijn jongerenwoning verlaten?

Algemeen

Ja. De einddatum van het tijdelijke jongerencontract staat vast. Dit staat ook in het contract dat u tekent voor uw jongerenwoning. We adviseren om ruim voordat uw contract afloopt, te beginnen met zoeken naar nieuwe woonruimte.

Met hoeveel mensen mag ik in een jongerenwoning wonen?

Algemeen

Jongerenwoningen zijn door de afmetingen het meeste geschikt voor alleenstaanden of stellen. Als er voor een woning speciale voorwaarden gelden, dan staat dit in de advertentie op Woonmatch West-Friesland of Woonmatch Waterland.