Voorwaarden en documenten huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens?

Kijk voor het aanvragen van huurverlaging hieronder of u aan alle voorwaarden voldoet. En zorg ervoor dat u alle documenten verzamelt die u nodig heeft voor uw aanvraag.

Wat zijn de voorwaarden voor huurverlaging?

 • U huurt vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of woonwagen bij Intermaris. 
 • U heeft in 2023 geen huurverlaging voor lage inkomen gehad voor deze woning of woonwagen. 
 • U betaalt in 2024 voor de woning of woonwagen meer dan € 577,91 aan kale huur per maand.   
 • Het totale inkomen van alle personen in uw huishouden moet de afgelopen zes maanden of langer, onder deze grens liggen. Het inkomen van uw thuiswonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger waren dan 27, telt niet mee. Bereken uw totale huishoudinkomen op de website van de Belastingdienst.

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen.

Welke documenten heeft u nodig om uw aanvraag in te kunnen dienen?

We vragen een uittreksel van de gemeente (BRP) met daarop het aantal personen in uw huishouden

Daarmee toont u aan hoeveel personen er op uw adres wonen.

 • Woont u in de gemeente Hoorn? Vraag dan uittreksel 'Woningtoewijzing Intermaris' aan.
 • Woont u in de gemeente Purmerend? Vraag dan 'Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met historische adressen (voor bv Woningbouwvereniging)' aan.
 • Woont u in de gemeente Waterland? Vraag dan een BRP-uittreksel aan en geef daarbij aan dat uw huishoudgrootte daarop moet staan.

Goed om te weten:

Het uittreksel van de gemeente kost geld. Het bedrag verschilt per gemeente. De kosten hiervoor vergoeden wij niet.

Ook vragen we inkomensbewijzen van alle personen met inkomen uit loon, uitkering, onderneming of overige werkzaamheden

Heeft u thuiswonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger waren dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Van hen hoeft u onderstaande inkomensbewijzen niet te uploaden.

 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (2023) van alle personen in uw huishouden die ouder zijn dan 18 jaar. Vraag deze snel en gemakkelijk online aan op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit loon of een uitkering? Dan vragen we van al deze personen één loonstrook of uitkeringsspecificatie vanaf het moment dat het inkomen laag is. Let op; dit moet minimaal zes maanden geleden zijn. Ook vragen we de loonstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit een onderneming? Dan vragen we van al deze personen een verklaring met de schatting van de winst over de laatste zes maanden. Opgesteld en ondertekend door de boekhouder of accountant.
 • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit overige werkzaamheden? Dan vragen we van al deze personen een schatting van het bruto-inkomen van de laatste zes maanden. Dit zijn de opbrengsten van die werkzaamheden min de daarvoor gemaakte kosten.

Voldoet u aan alle voorwaarden én heeft u alle gevraagde documenten verzameld? Vraag dan huurverlaging aan!