Woningruil

Wat is woningruil?

Als twee of meerdere huishoudens met elkaar overeenkomen om van woning te ruilen. Voordat de woningruil plaatsvindt is een akkoord nodig van de verhuurder(s) (en in sommige gevallen ook de gemeente). Bij de toewijzing van een woningruil moet sprake zijn van een zwaarwichtig belang dat partijen bij de ruil hebben. 

Buiten de regio

Woningruil is toegestaan met woningen binnen en buiten de regio. Dit houdt in dat u ook mag ruilen met woningen in bijvoorbeeld Amsterdam, Limburg of Brabant. Intermaris bemiddelt niet bij woningruil. Het is de bedoeling dat u zelf een geschikte ruilkandidaat vindt. U kunt bijvoorbeeld kijken op www.woningruil.nl.  

Woningruil aanvragen

Woningruil moet minimaal zes weken voor de gewenste ruildatum schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan door middel van het aanvraagformulier woningruil. Voor beide (en bij een woningruil tussen meer dan twee woningen voor alle) woningen moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Bij een woningruil waarbij meerdere verhuurders betrokken zijn (niet alleen woningen van Intermaris), moeten alle verhuurders toestemming verlenen.

Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning waarmee u wilt ruilen opnieuw wordt berekend. Dit kan tot een wijziging van de huurprijs leiden. U kunt zich hierover vooraf informeren. 

Voorwaarden 

 • Bij woningruil wordt niet gekeken naar inschrijfduur. 
 • Om in aanmerking te komen voor woningruil met een sociale huurwoning mag uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen niet meer bedragen dan € 38.025,- per jaar (prijspeil 2019).
 • Na woningruil wordt met de nieuwe huurder een nieuwe huurovereenkomst aangegaan. Deze huurovereenkomst heeft de duur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verhuizen binnen de eerste twaalf maanden is niet toegestaan en kan betekenen dat de woningruil wordt teruggedraaid!
 • Er wordt gevraagd naar een verhuurdersverklaring. Hieruit blijkt of de huur altijd tijdig is betaald en of er eventueel (al dan niet in het verleden) overlast is veroorzaakt. In sommige gevallen kan een negatieve verhuurdersverklaring een afwijzing van de woningruil betekenen. 

Inleveren gegevens

Bij een aanvraag tot woningruil levert de kandidaat die bij Intermaris gaat (of blijft) huren het volgende in:

 • Een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het meest recente jaar. Op de aanslag moet het verzamelinkomen vermeld staan.
 • De laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties. 
 • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente. Hierop staan de historische adressen en alle overige ingeschreven personen op uw adres.
 • Als u zelfstandig woont in een woning die niet van Intermaris is: een verhuurdersverklaring ingevuld door uw huidige verhuurder.

Kosten

De behandelingskosten bedragen eenmalig € 30,- en betaalt u bij inlevering van het formulier woningruil door te pinnen bij een vestiging van Intermaris. De aanvraag nemen wij in behandeling na ontvangst van de behandelingskosten. Bij intrekking van de aanvraag tot woningruil door één van de partijen, krijgt u de behandelingskosten niet terug. 

Let op: Bij een woningruil tussen huurders van Intermaris betalen beide partijen de behandelingskosten van € 30,-. 

In welke gevallen wordt een aanvraag tot woningruil afgewezen? 

 • Intermaris wijst in ieder geval een aanvraag tot woningruil af als er sprake is van een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen. Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen. U kunt, voordat u op zoek gaat naar een woningruilkandidaat, bij Intermaris informeren of uw woning in aanmerking komt voor woningruil.
 • Woningen met een verkooplabel komen niet in aanmerking voor woningruil. 
 • De woning moet passend zijn voor het huishouden. 
 • Op grond van een negatieve verhuurdersverklaring kunnen wij een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden